Zastávka dnes

Zájmová lokalita se nachází na území zaniklé obce Zastávka (dříve Stillstand), jež byla opuštěna v padesátých letech. Ta je součástí katastrálního území obce Uhelná (okres Jeseník), která se rozkládá cca 2 km níže. Nadmořská výška sadu je cca 480–510 m n.m., bývalé zahrady v Hřibové sahají do nadmořské výšky cca 600 m n.m.

Dostaneme se sem pěšky přímo bývalou cestou z Uhelné anebo autem či na kole po cestě do Vilémovic, ze které asi kilometr za rozcestím k Červenému dolu odbočíme doleva. Odbočku poznáme podle dopravní značky STOP.

Samotná plocha sadu je spíše rovinatá, svahy směrem na Hřibovou mají orientaci severovýchodní. Z luk a pastvin podél potůčku s pramenem je krásný výhled na sever a východ daleko do Slezské nížiny i na Žulovskou pahorkatinu. Zřetelná jsou Otmuchowské a Nyské jezera v Polsku.

Lesní porosty okolo sadu jsou smíšené. V okolí jsou velké hromadnice (agrární haldy) z kamení vysbíraného generacemi dávných obyvatel z bývalých polí. Největší se nachází 400 m západně od sadu, zachovanou strukturou i velikostí jsou unikátní. Jde o významný prvek krajiny, obohacují ji o biotop četných plazů (např. zmije obecná), a mnoha druhů hmyzu. Na území sadu se nachází vydatný pramen s pitnou vodou. Tento pramen měl pravděpodobně pro obec zásadní význam jako zdroj pitné vody a ani dnes by se bez něj žádné akce neobešly.

Letecký snímek lokality (Zdroj: www.mapy.cz)

V centrální části snímku je vidět centrum bývalé obce, tj. dva zbory bývalých stavení, které jsou obklopeny roztroušenými ovocnými stromy. V dolní části snímku je možno identifikovat maringotku, která dříve poskytovala přístřeší pro občasné návštěvníky. V levé části snímku začíná zaniklá obec Hřibová.

 

Dnes najdete v centru Zastávky krásnou zastřešenou a moc dobře vybavenou dvojmaringotku a taky tady vyrostla stavba zvaná Hobitín, kde v pohodě přespí v teple 10 i více lidí. Spát se dá i na půdě nad maringotkou.

Hobitín

 

 

Jste tedy vítáni!

Aktuality

Baobab Brontosaurus Jeseníky